Orta Gerilim Pin Tipi İzolatörler (Normal)

Bu tip izolatörler, orta gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında iletkenin direğe tespitinde kullanılır. Bu grup izolatörler IEC-60383 de belirtilen B grubu yani delinebilir nitelikte PİN TİPİ MESNET İZOLATÖRLERİ’dir. Üretim programımızdaki izolatörler, aşağıda gösterilen gruplara ayrılır;
– En yüksek servis gerilimi 24 kV’a kadar olan ve TSE, DIN normlarına uygun PİN tipi izolatörler.
– En yüksek servis gerilimi 36 kV olan normal ve kirli bölgelerde kullanılan TSE ve DIN normlarına uygun PİN tipi izolatörler.

Orta Gerilim Pin Tipi İzolatörler (Fog)

Orta Gerilim Pin Tipi İzolatörler (Fog Tipi)

Bu tip izolatörler, orta gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında iletkenin direğe tespitinde kullanılır. Bu grup izolatörler IEC-60383 de belirtilen B grubu yani delinebilir nitelikte PİN TİPİ MESNET İZOLATÖRLERİ’dir. Üretim programımızdaki izolatörler, aşağıda gösterilen gruplara ayrılır;
– En yüksek servis gerilimi 24 kV’a kadar olan ve TSE, DIN normlarına uygun PİN tipi izolatörler.
– En yüksek servis gerilimi 36 kV olan normal ve kirli bölgelerde kullanılan TSE ve DIN normlarına uygun PİN tipi izolatörler.

Orta Gerilim Pin Tipi İzolatörler (Normal Type)

Alçak gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında, iletkenin direğe tesbitinde bu izolatörler kullanılır. Bu grupta yeralan alçak gerilim izolatörleri, TSE, DIN ve ANSI standartlarına uygun olarak üretilir. Bu izolatörler, genel olarak aşağıda belirtilen üç alt gruba ayrılır:
– Pin tipi izolatörler
– Makara izolatörler
– Gergi izolatörleri
Katalogda yer almayan farklı tiplerdeki alçak gerilim izolatörleri de müşteri isteğine uygun olarak imal edilebilir.

– En yüksek servis gerilimi 24 kV’a kadar olan ve TSE, DIN normlarına uygun PİN tipi izolatörler.
– En yüksek servis gerilimi 36 kV olan normal ve kirli bölgelerde kullanılan TSE ve DIN normlarına uygun PİN tipi izolatörler.