Ar-Ge

Ar&Ge bölümünde hammaddelerin girdi kalite kontrol deneyleri, ürünlerin ara ve son kontrolleri yapılmaktadır. 

Girdi kalite kontrol deneylerinde hammaddelere nem testi, asite dayanım testi, kızdırma kaybı testi ile boyut analizi gerçekleştirilmektedir.  

Ara kontrol testlerinde yarı mamul olan çamurun tane boyutu analizi, nemi, yoğunluğu ve akışkanlığı kontrol edilmektedir. 

Son kontrollerde ise yapılan deneyler aşağıda sıralanmıştır; 

Deneyler ve Kontroller

Boya Nufüz Deneyi 

  • Pişmiş ürünlerde yapılan boya nufüz deneyi, dielektrik özelliğinin kaybolması bakımından malzemeyi yetersiz kılabilen sürekli ve birbirleriyle bağlantılı gözeneklerin veya mikro çatlakların varlığını tespit etmeyi amaçlar. 
  • Boya çözeltisi etanol ve fuksin boyası ile hazırlanır. Deney fuksin test cihazında gerçekleştirilir. 
  • Deney sonucunda gözeneklerin veya mikro çatlaklarının varlığının tespit edilmesi durumunda, söz konusu ürünler fire olarak ayrılır. 

Boyutların Doğrulanması 

  • İzolatörlerin ilgili standartlarda belirtilen gerekli ölçü şartlarını sağlayıp sağlamadıkları kontrol edilir. Gerekli ölçü şartlarını sağlamayan ürünler fire olarak ayrılır. 

Eğilme Mukavemeti Kontrolü 

  • İzolatörlerin eğme mukavemeti kontrol edilir. Bu kontrol için izolatörlerde kullanılan çamurdan laboratuvarda numuneler hazırlanır. Bu numuneler izolatörler ile aynı şartlarda pişirilerek, mukavemet cihazında kontrolleri gerçekleştirilir. 
  • Bu deney ile ürünlerin mukavemetlerinin, TS11238 EN60673-3 standardında belirtilen hangi sınıflandırmada olduğu test edilir. 

Tip Testleri

Ar&Ge bölümüne gerçekleştirilen rutin deneylere ek olarak, anlaşmalı laboratuvarlarda ürünlerin tip testleri gerçekleştirilmektedir. Tip testleri arasında darbe atlatma deneyi, sıcaklık değişim deneyi, mekanik dayanıklılık deneyi gibi deneyler bulunmaktadır. 

Tüm testler TS11237 EN60672-2 standardına uygun olarak gerçekleştirilir. Test sonuçları ISO9001:2015 kapsamında kayıt altına alınmakta, istenildiği takdirde müşterilerimize iletilmektedir.