Pin Tipi İzolatörler (E80)

Alçak gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında, iletkenin direğe tesbitinde bu izolatörler kullanılır. Bu grupta yeralan alçak gerilim izolatörleri, TSE, DIN ve ANSI standartlarına uygun olarak üretilir. Bu izolatörler, genel olarak aşağıda belirtilen üç alt gruba ayrılır:
– Pin tipi izolatörler
– Makara izolatörler
– Gergi izolatörleri
Katalogda yer almayan farklı tiplerdeki alçak gerilim izolatörleri de müşteri isteğine uygun olarak imal edilebilir.

– En yüksek servis gerilimi 24 kV’a kadar olan ve TSE, DIN normlarına uygun PİN tipi izolatörler.
– En yüksek servis gerilimi 36 kV olan normal ve kirli bölgelerde kullanılan TSE ve DIN normlarına uygun PİN tipi izolatörler.

Pin Tipi İzolatörler (E95)

Pin Tipi İzolatörler (E95/2)

Makara İzolatörler

Transformatör Geçit İzolatör (A-630)

Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole eden izolatörlerdir. Buşing, bir şanş ile tanka tesbit edilir. Üretim yelpazemizdeki buşingler, aşağıda gösterilen gruplara ayrılır:
– DIN 42530 normuna uygun alçak gerilim buşingleri
– DIN 42531, DIN 42532, DIN 42533 normuna uygun orta gerilim buşingleri.
Bütün orta gerilim buşingleri 20mm/kV spesifik kaçak mesafesine sahiptir. Diğer gerilim seviyesinde ve daha yüksek kaçak mesafeli buşingler de müşteri isteğine uygun olarak imal edilir. Bu tip izolatörler de KER 110.1 porselen gövde, DIN 40685, standardına uygundur.

Transformatör Geçit İzolatör (A-250)

Pin Tipi İzolatörler (E80)

Alçak gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında, iletkenin direğe tesbitinde bu izolatörler kullanılır. Bu grupta yeralan alçak gerilim izolatörleri, TSE, DIN ve ANSI standartlarına uygun olarak üretilir. Bu izolatörler, genel olarak aşağıda belirtilen üç alt gruba ayrılır:
– Pin tipi izolatörler
– Makara izolatörler
– Gergi izolatörleri
Katalogda yer almayan farklı tiplerdeki alçak gerilim izolatörleri de müşteri isteğine uygun olarak imal edilebilir.

– En yüksek servis gerilimi 24 kV’a kadar olan ve TSE, DIN normlarına uygun PİN tipi izolatörler.
– En yüksek servis gerilimi 36 kV olan normal ve kirli bölgelerde kullanılan TSE ve DIN normlarına uygun PİN tipi izolatörler.

Pin Tipi İzolatörler (E95)

Alçak gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında, iletkenin direğe tesbitinde bu izolatörler kullanılır. Bu grupta yeralan alçak gerilim izolatörleri, TSE, DIN ve ANSI standartlarına uygun olarak üretilir. Bu izolatörler, genel olarak aşağıda belirtilen üç alt gruba ayrılır:
– Pin tipi izolatörler
– Makara izolatörler
– Gergi izolatörleri
Katalogda yer almayan farklı tiplerdeki alçak gerilim izolatörleri de müşteri isteğine uygun olarak imal edilebilir.

– En yüksek servis gerilimi 24 kV’a kadar olan ve TSE, DIN normlarına uygun PİN tipi izolatörler.
– En yüksek servis gerilimi 36 kV olan normal ve kirli bölgelerde kullanılan TSE ve DIN normlarına uygun PİN tipi izolatörler.

Pin Tipi İzolatörler (E95/2)

Alçak gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında, iletkenin direğe tesbitinde bu izolatörler kullanılır. Bu grupta yeralan alçak gerilim izolatörleri, TSE, DIN ve ANSI standartlarına uygun olarak üretilir. Bu izolatörler, genel olarak aşağıda belirtilen üç alt gruba ayrılır:
– Pin tipi izolatörler
– Makara izolatörler
– Gergi izolatörleri
Katalogda yer almayan farklı tiplerdeki alçak gerilim izolatörleri de müşteri isteğine uygun olarak imal edilebilir.

– En yüksek servis gerilimi 24 kV’a kadar olan ve TSE, DIN normlarına uygun PİN tipi izolatörler.
– En yüksek servis gerilimi 36 kV olan normal ve kirli bölgelerde kullanılan TSE ve DIN normlarına uygun PİN tipi izolatörler.

Makara İzolatörler

Alçak gerilim dağıtım enerji nakil hatlarında, iletkenin direğe tesbitinde bu izolatörler kullanılır. Bu grupta yeralan alçak gerilim izolatörleri, TSE, DIN ve ANSI standartlarına uygun olarak üretilir. Bu izolatörler, genel olarak aşağıda belirtilen üç alt gruba ayrılır:
– Pin tipi izolatörler
– Makara izolatörler
– Gergi izolatörleri
Katalogda yer almayan farklı tiplerdeki alçak gerilim izolatörleri de müşteri isteğine uygun olarak imal edilebilir.

– En yüksek servis gerilimi 24 kV’a kadar olan ve TSE, DIN normlarına uygun PİN tipi izolatörler.
– En yüksek servis gerilimi 36 kV olan normal ve kirli bölgelerde kullanılan TSE ve DIN normlarına uygun PİN tipi izolatörler.

Transformatör Geçit İzolatörleri (A-630)

Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole eden izolatörlerdir. Buşing, bir şanş ile tanka tesbit edilir. Üretim yelpazemizdeki buşingler, aşağıda gösterilen gruplara ayrılır:
– DIN 42530 normuna uygun alçak gerilim buşingleri
– DIN 42531, DIN 42532, DIN 42533 normuna uygun orta gerilim buşingleri.
Bütün orta gerilim buşingleri 20mm/kV spesifik kaçak mesafesine sahiptir. Diğer gerilim seviyesinde ve daha yüksek kaçak mesafeli buşingler de müşteri isteğine uygun olarak imal edilir. Bu tip izolatörler de KER 110.1 porselen gövde, DIN 40685, standardına uygundur.

Transformatör Geçit İzolatörleri (A-250)

Harici ve dahili kullanımlı transformatör buşingleri, orta gerilimli bir iletkenin trafo tankı içine girişinde kullanılan ve iletkeni tanka karşı izole eden izolatörlerdir. Buşing, bir şanş ile tanka tesbit edilir. Üretim yelpazemizdeki buşingler, aşağıda gösterilen gruplara ayrılır:
– DIN 42530 normuna uygun alçak gerilim buşingleri
– DIN 42531, DIN 42532, DIN 42533 normuna uygun orta gerilim buşingleri.
Bütün orta gerilim buşingleri 20mm/kV spesifik kaçak mesafesine sahiptir. Diğer gerilim seviyesinde ve daha yüksek kaçak mesafeli buşingler de müşteri isteğine uygun olarak imal edilir. Bu tip izolatörler de KER 110.1 porselen gövde, DIN 40685, standardına uygundur.